Futurystyczna urbanistyka Lubonia

Futurystyczna urbanistyka wyspy mieszkalne
/Posted by: Krzysztof Czukiewski
Futurystyczna urbanistyka - wizja północno-wschodniej części Lubonia. Projekt zakłada likwidację istniejących tam zakładów i stworzenie ośrodka aktywizującego o charakterze rekreacyjnym. Na tym odcinku rzeka zostanie poszerzona, a na brzegu zostanie zlokalizowany mały port wraz...