Futurystyczna urbanistyka Lubonia

Futurystyczna urbanistyka – wizja północno-wschodniej części Lubonia. Projekt zakłada likwidację istniejących tam zakładów i stworzenie ośrodka aktywizującego o charakterze rekreacyjnym. Na tym odcinku rzeka zostanie poszerzona, a na brzegu zostanie zlokalizowany mały port wraz z obsługującymi go budynkami.

Część istniejących budynków przemysłowych, które wpisane są do rejestru zabytków, zostanie przekształcona w lofty i budynki kultury i rekreacji. Cała istniejąca zabudowa zostanie dopełniona nowymi budynkami odpowiadającymi formą i funkcją sąsiednim budynkom. W głąb terenu zostanie wprowadzona woda, która podzieli projektowany obszar na mniejsze wyspy o różnych funkcjach. Stworzy to czysty wizualnie układ oraz zapewni większą prywatność mieszkańców. Ta nadwarciańska część Lubonia będzie przyciągać ludzi i umożliwi im aktywne spędzanie wolnego czasu

Spodobał się projekt? Podziel się z innym!

  • Spodobał się projekt? Podziel się z innym!